Firma Müşteri No
Yetkili TC Kimlik No
Şifre

Firmanıza ait vergi kimlik numarasını giriniz.
İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK BİLGİLENDİRMESİ

BNP Paribas Cardif; bnpparibascardif.com.tr (bundan sonra "internet sitesi" olarak ifade edilecektir.), BNP Paribas Cardif Bireysel İnternet Şubesi; ebranch.bnpparibascardif.com.tr üzerinden (bundan sonra "bireysel internet şubesi" olarak ifade edilecektir.) ve BNP Paribas Cardif Kurumsal İnternet Şubesi; https://sube.bnpparibascardif.com.tr (bundan sonra "kurumsal internet şubesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • BNP Paribas Cardif gizlilik standartları, Gizlilik Politikası çerçevesinde belirlenmiştir. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece Şirketimize ait internet sitesi ile internet-şube içerisinde geçerlidir ve diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. İnternet sitesinden bağlantı ile gidilecek diğer internet sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. İnternet sitesinden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, çerez kullanımı, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/ manevi zarar ve kayıptan BNP Paribas Cardif sorumlu değildir.
 • BNP Paribas Cardif tarafından gizlilik politikasındaki standartların uygulanmasına önem verilmektedir. Müşterilerin internet sitesine ve internet şubesine ürün/ hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler ve ürünler ile ilgili diğer işlemler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. BNP Paribas Cardif'in tabi olduğu düzenleyici mevzuat, yetkili kurumlar ve/veya yasama, yürütme, yargı organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, BNP Paribas Cardif bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklar.
 • BNP Paribas Cardif müşterilerinin talep, soru, öneri ve şikayetlerini değerlendirerek müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve ürünleri/ hizmetleri ile ilgili bilgi almak isteyen müşteri adaylarına ulaşabilmek amacıyla internet sitesinden bazı kişisel bilgileri (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, vb.) talep edebilmektedir.
 • Bilgileriniz genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve sadece BNP Paribas Cardif bünyesinde kullanılmakta olup, müşterilerin haberi ya da onayı çerçevesinde kullanılmaktadır.
 • İnternet Site'sinde ve İnternet Şubesi'nde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, BNP Paribas Cardif’e aittir.
 • Müşteri ve müşteri adaylarının BNP Paribas Cardif ile paylaştığı bilgiler; ürün, hizmet ve kampanyaları tanıtmak, yenilikler ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılabilir.

Saygılarımızla,
BNP Paribas Cardif

Genel Müdürlük Adresi:
Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cd. No:57, 34427 Beyoğlu/İstanbul
Telefon: (212) 319 32 00
E-posta: info@bnpparibascardif.com.trAydınlatma Metni

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. ("Cardif") olarak müşterilerimizin kişisel verilerini en üst seviyede koruyoruz. Bu bağlamda sizlere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hakkında bilgi vermek istiyoruz.

1- Kişisel veri nedir ve kim, hangi amaçla işler?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişilerin, sağlık verileri de dahil özel nitelikli tüm bilgilerini ifade eder. Cardif bu verileri "veri sorumlusu" sıfatıyla kanuna uygun şekilde saklayabilecek, işleyebilecek, güncelleyebilecek ve kanunda öngörülen ve izin verilen hallerde aşağıda belirtilecek kişi ve kurumlarla paylaşabilecektir.

Cardif bu verileri;

 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmek,
 • İşlem yapan ya da yaptıranın kimliği belirlemek,
 • Sigortacılık ve/veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Suistimalleri engellemek,
 • Mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmek

amaçlarıyla işleyebilecektir.

2- Cardif bu verileri nasıl toplar?

Bu veriler; Genel Müdürlük, çağrı merkezi ve internet şubesi gibi bilumum kanallar, Cardif acenteleri ve acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar, iş ortakları ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılar gibi kanallardan yazılı, sözlü ve elektronik ortamda olmak üzere toplanabilir.

3- Cardif bu verileri kimlerle paylaşabilir?

Bu veriler Cardif tarafından sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla başta BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. olmak üzere grup şirketleriyle, sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılarıyla, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. gibi güvenli tahsilat hizmeti veren kuruluşlarla, denetim ve danışmanlık firmalarıyla, bankalarla, asistans firmalarıyla, araştırma şirketleriyle, arşiv ve kargo firmalarıyla, hizmet alınan hukuk bürolarıyla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle, program ortaklarıyla, iş ortaklarıyla, sigorta brokerleriyle, hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet aldığı kişi ve kuruluşlarla ve sözleşmeli reasürans şirketleriyle KVKK'nın öngördüğü kapsam çerçevesinde paylaşabilmekte ve kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilmektedir.

4- KVKK kapsamındaki haklarınız nelerdir?

Bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenebilir,
 • Bu verilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Yurtiçi ve yurtdışında kimlerle paylaşıldığını öğrenebilir,
 • Eksik veya yanlış olan bilgilerin düzeltilmesini isteyebilir,
 • KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında ve yine kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini talep edebilir,
 • Bu verilerin analizi sonucunda tarafınıza doğacak zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.